Jeśli szukasz ekologicznej żywności, koniecznie odwiedź tę stronę.

Od szybkiego rozwoju branży spożywczej, który obserwujemy od początku XX wieku, wyroby spożywane przez nas każdego dnia zaczęto nagminnie wypełniać rozmaitymi związkami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak razem z coraz szerszym zainteresowaniem nabywców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć następstwa dla ich samopoczucia, w ostatnim czasie coraz chętniej poszukują oni produktów wyprodukowanych z ekologicznej żywności.

Czym wyróżnia się ekologiczna żywność?

Żeby dany produkt sprzedawany w Polsce mógł mienić się „ekologicznym”, musi spełnić kilka warunków. Żywność eko i przetwory z niej wytwarzane muszą zdobyć stosowne certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego instytuty. Nadrzędnym jednak atrybutem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, iż wykorzystane do ich przygotowania owoce oraz warzywa hodowano według wszelkich obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych środków ochrony roślin ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny oddziaływanie nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które też są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy zatruwają wody gruntowe czy powodują zakwaszenie gleby, a opryski upraw silnymi pestycydami nierzadko są powodem obumierania pożytecznych pszczół. Tymczasem w efekcie ekologicznej uprawy rośliny cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych substancji dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi być umieszczone na opakowaniu ekologicznej żywności

Przetwory ekologiczne podlegają ciągłemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym także w trakcie transportu i przechowywania. Co kluczowe, gdy przetwór spełnia wymogi, jego producent obok rutynowych informacji między innymi o terminie trwałości, możliwych alergenach, masie netto, miejscu produkcji ingredientów i temperaturze składowania, musi także koniecznie podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej ten produkt i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, czyli liść ułożony z gwiazd. Poszukując ekologicznych przetworów warto więc czytać dokładnie etykiety produktów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o posiadanych certyfikatach.

Nasza lokalizacja:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]