Dowiedz się, gdzie zamówić kontenery hakowe

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z składowaniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]