Po więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków kliknij tu.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia nauki czy też zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Tym samym, aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]