Więcej o ochronie Kraków na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasza lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]