Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach psychologicznych Kęty? Skieruj się na http://www.bielskobadania.pl

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie przyrządy wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów podchodzą także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – w jaki sposób przebiegają?

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. Najpierw osoby badane podchodzą do części testowej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania oraz cechy charakteru czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik czasu reakcji oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]