Zainteresowany windykacją faktur? Skieruj się tu.

Jest wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację długu. Choć termin ten większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła porównywalną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w określonym czasie bez wątpienia się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeżeli wypunktowane wyżej działania zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]