Skieruj się tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości na temat metody kasowej.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W takim wypadku fiskus nie docieka czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta opłaty. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy stu lub więcej dokumentach kontrola przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]