Faktoring należy do najpopularniejszych obecnie usług finansowych. Jest skierowany w szczególności do firm, które wykorzystują opóźnione czasy płatności i obawiają się stracić płynność finansową. Faktoring umożliwia zobligowanie kontrahentów do szybszego spłacenia zobowiązań. Oprócz tego jest to również idealne rozwiązanie dla firm poszukujących kolejnych form sfinansowania kosztów związanych z inwestycjami. Na czym zatem opiera się faktoring? Dlaczego jest tak efektywny? O jakich zasadach powinny wiedzieć firmy, które postawią na ten sposób finansowania? W jaki sposób uniknąć możliwych trudności wiążących się z faktoringiem?

Na czym polega faktoring?

Faktoring zwykle utożsamiany jest zwłaszcza z cesją należności firmy przez bank. W rzeczywistości okazuje się on połączeniem różnych typów usług, a cesja należności jest tylko jego częścią. Opiera się on na wykupieniu zobowiązań udokumentowanych fakturą VAT – faktor (zwykle bank) przejmuje należności od faktoranta, a więc spółki. Poza tym zobowiązuje się zagwarantować mu także pozostałe usługi, takie jak pomoc w windykacji niespłaconych należności, prowadzenie rachunków czy doradztwo biznesowe. Na charakter umów dotyczących faktoringu w Polsce wpływają przepisy kodeksu spółek handlowych, a także kodeksu cywilnego.

Jak znaleźć odpowiedni faktoring dla firm?

Propozycje poszczególnych banków świadczących faktoring bywają czasem bardzo zróżnicowane. Aby ustrzec się pomyłek, których efektem mogą okazać się duże straty, powinniśmy dobrze przeanalizować każdą z nich. Potrzebne okażą się wówczas odpowiednie kwalifikacje, a tych często po prostu nie posiadamy. Z tego względu znalezienie oferty powinniśmy omówić z doradcą finansowym, bo ten powie nam, w jaki sposób znaleźć bank, który zapewni nam najkorzystniejsze warunki. Poszukiwania z doradcą to co prawda pewien wydatek, ale może okazać się, iż w ten sposób ustrzeżemy się zawarcia nieopłacalnej umowy.