Prosty bezpłatny generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności mogą być krótkotrwałe problemy finansowe bądź jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]