Na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz odpowiedź na pytanie czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale też i gros osób dokonujących zakupów online, spotkał się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w w księdze przychodów i rozchodów?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, zatem nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Warto aczkolwiek zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy zakupu towaru, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo mówi o sprzedaży czy też usłudze, która jeszcze nie została zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż być zmienione.

Proforma nie zwalnia z obowiązku wydania właściwej faktury VAT

Faktura proforma wygląda oraz posiada analogiczne dane co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług lub towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • określenie terminu doręczenia towaru lub wykonania usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Żeby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub przeleje przedpłatę.