Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym każdego roku mierzą się tysiące maturzystów. Często decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Wydziały popularne pośród abiturientów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają głównie zarządzanie oraz psychologię. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, budownictwo bądź rozmaite filologie (głównie angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Najtrudniej dostać się również na wydziały związane z wzornictwem, sztuką filmową czy marketingiem. Wypada zaakcentować, że wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków równolegle.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów należy wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż dany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zwykle nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, inżyniera bądź magistra.

Młody człowieku, zapamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można też dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje przykładowo poprzez pomoc w wolontariatach czy studenckich kółkach. Trzeba spożytkować te pięć lat jak najlepiej.